Service

Productgarantie op FIX2-FCS producten

Al onze artikelen voor visuitrusting genieten een waarborg geboden door de fabrikant.
Voor technische artikelen geldt in het algemeen een waarborg van één jaar. Als de waarborg langer of korter dan één jaar is, wordt dit duidelijk vermeld. U geniet dan een volledige waarborg tegen alle materiaal- en fabricagefouten.
Opgelet, onze producten zullen niet als gebrekkig worden beschouwd inzake materiaal of fabricage als de klant een herstelling zelf heeft uitgevoerd.
Deze waarborg dekt ook geen schokken en ongevallen, normale slijtage, defecten, misbruik en foutief gebruik, in het bijzonder maar niet uitsluitend beperkt tot foutieve handelingen, valschade, breuk/scheuren, slecht onderhoud, schade veroorzaakt door externe oorzaken aan het materiaal of veroudering als gevolg van een normaal gebruik van het product.
De waarborg geldt enkel in Europa.
In geval van problemen, kunt u ons of de plaatselijke dealer telefonisch of schriftelijk contacteren met een duidelijke uiteenzetting van de feiten. Mits ons akkoord kunt u het product terugsturen, en na bestudering ervan kan SMISDOM PLASTICS mogelijk alle retour-, herstel- of omruilkosten op zich nemen.
Opgelet, kleine accessoires en verbruiksgoederen kunnen in geen geval worden gedekt door een waarborg.

Kwaliteitslabel

Wanneer je een artikel koopt dat ons kwaliteitslabel draagt kan je er zeker van zijn dat het een uniek artikel betreft met een mooi en functioneel ontwerp. Het is het resultaat van een goed doordachte voorstudie. Het Smisdom Plastics kwaliteitslabel garandeert tevens dat de producten geproduceerd zijn uit hoogwaardige kunststoffen.